Δίκαιο Αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων

Τα δικηγορικά μας γραφεία επί σειρά ετών ασχολούνται και εξειδικεύονται στο Δίκαιο των Αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων έχοντας εκατοντάδες φορές εκδικάσει σχετικές υποθέσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια. Οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις κατά αλλοδαπών προσβάλλονται σε αυτά αλλά και αυτά ρυθμίζουν πολλές φορές την προσωπική τους κατάσταση. Όχι όμως μόνο η εγκατάσταση φυσικών προσώπων αλλά και η εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων-επιχειρήσεων αποτελούν αντικείμενο εξειδίκευσης των γραφείων μας. Σε αυτές φυσικά περιλαμβάνονται και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων. Μπορούμε γρήγορα να διεκπεραιώσουμε τη σχετική διαδικασία σύστασης αλλά και να επιβλέπουμε τη λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης.

Η παγκοσμιοποίηση και οι συνέπειες αυτής, ήτοι η όλο και αυξανόμενη δυνατότητα παράνομης ή νόμιμης μετακίνησης παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ανθρώπων, επιχειρήσεων και ιδεών έχει καταστήσει εξαιρετικά επίκαιρο τον ειδικό αυτό κλάδο του Δημοσίου Δικαίου μας.

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως από το 2000, λόγω της αθρόας προσέλευσης αλλοδαπών στη χώρα μας, το δίκαιο αυτό έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα και αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής εξειδίκευσης. Σχετική είναι και η δραστηριότητα στον τομέα αυτό του Έλληνα νομοθέτη, ο οποίος άστοχα ή εύστοχα με αλλεπάλληλα νομοθετήματα προσπάθησε να ρυθμίσει τα σχετικά προβλήματα.

Σήμερα οι σημαντικότεροι νόμοι που ισχύουν στο εν λόγω δίκαιο είναι ο πρόσφατος νόμος 4251/2014 (ΦΕΚ 80/2014, τευχ. Α) ”Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης  και λοιπές διατάξεις” όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε  με το ν.4332/ 2015 (ΦΕΚ 76/2015, τευχ. Α) και μέρος του παλαιότερου  επί του θέματος ν. 3386/2005(ΦΕΚ 212/2005, τευχ. Α). Να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι νόμοι αυτοί αφορούν τους εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλοδαπούς αφού για τους τελευταίους, τους έχοντες ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ισχύει το κοινοτικό δίκαιο που κατά κανόνα τους εξισώνει- από άποψη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (απέναντι στο Κράτος και σε κάθε ιδιώτη και για κάθε νομικά ενδιαφέρουσα άποψη της ζωής), πλην του δικαιώματος ψήφου στις Εθνικές Εκλογές- με τους ημεδαπούς.

Στο παρόν πεδίο της ιστοσελίδας μας θα παρουσιάζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τη σχετική νομοθεσία των αλλοδαπών με γνώμονα την επικαιρότητα με σκοπό οι επισκέπτες μας να βρίσκουν τυχόν εξειδικευμένες απαντήσεις στα όσα ζητούν.

Σχετικά Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Χρειάζεστε νομική συμβουλή;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Για οποιαδήποτε νομική συμβουλή σε θέματα Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι έμπειροι και καταρτισμένοι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας διαρκώς!
Ελληνικα