Ηλεκτρονικό Έγκλημα – Παιδική Πορνογραφία – Σεξουαλικό Έγκλημα

Τα παλαιοτέρα αποκαλούμενα “εγκλήματα κατά των ηθών” μετονομάστηκαν σε “εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής” στη δεκαετία του ογδόντα και αποτελούν το 19ο κεφάλαιο του Ποινικού μας Κώδικα (αρθ.336 έως και 360 Π.Κ.).  Η μετονομασία έγινε με τον Ν. 1419/1984 και κατά την ευγενική πρόθεση του συντάκτη του ο νομοθετικός επαναπροσδιορισμός του προστατευόμενου εννόμου αγαθού  ως  γενετήσια ελευθερία θα ανεξαρτητοποιούσε την προστασία από την έννοια της κοινωνικής ηθικής και θα την παρείχε και σε άτομα των οποίων η ερωτική συμπεριφορά δεν συμβαδίζει με τα κοινωνικά πρότυπα όπως ομοφυλόφιλοι, γυναίκες με προκλητικό ντύσιμο κ.α.

Ωστόσο η μη τροποποίηση προς τον ίδιο σκοπό των κατ’ ιδίαν διατάξεων του κεφαλαίου τόσο αυτών που καθιέρωναν διάκριση στη προσωπική ελευθερία υπό την ειδικότερη έννοια της ελευθερίας στην ερωτική ζωή πχ. ανθρώπων που υιοθετούσαν τις παραπάνω αναφερόμενες συμπεριφορές όσο και αυτών που περιείχαν στην διατύπωσή τους αόριστες νομικές έννοιες στηριζόμενες στη κοινωνική ηθική του παρελθόντος, μη τροποποίηση που σε ικανό σημείο συνεχίζεται έως σήμερα καθιστά την παραπάνω μετονομασία ανεπαρκή για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Η παραπάνω παρατήρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μία Ευρώπη όπου η ερωτική συμπεριφορά εφόσον δε θίγει την ανηλικότητα και στηρίζεται στη συναίνεση ενηλίκων ή δεν αποτελεί πράξη κατά δογματική του Ποινικού Δικαίου  δηλ.  αντιληπτή  σε  άλλον συμπεριφορά  έχει πλέον αποκτήσει καίρια θέση ανάμεσα στα στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προστατεύεται στα πλαίσια της  τελευταίας.  Σήμερα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει,  πέρα από το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στη σφαίρα του απορρήτου  τη δυναμικότητα αλλά κυρίως την αυξημένης τυπικής ισχύος (λόγω της προελεύσεως του από το Σύνταγμα  και από διεθνείς συμβάσεις)   νομιμότητα του αιτήματος ανθρώπων,  που είτε για λόγους βιολογικούς είτε επίκτητους  αναπτύσσουν – παγιωμένη ή μη – παρεκκλίνουσα με βάση τα κοινωνικά πρότυπα  ερωτική συμπεριφορά να έχουν δικαίωμα στην οικογένεια (  πρβ.  την πρόσφατη διά δημοψηφίσματος καθιέρωση του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλλου στην Ιρλανδία), δικαίωμα στην ελεύθερη ερωτική ζωή ισότιμα με τους λοιπούς συνανθρώπους (αντίθετα το μη ακόμα καταργηθέν άρθ. 347 Π.Κ. ποινικοποιεί την ανδρική πορνεία σε αντίθεση με τη γυναικεία που τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις επιτρέπεται)  και γενικότερα δικαίωμα σε ισότιμη ανάπτυξη των εκφάνσεων της  προσωπικότητάς τους.   Κατά  συνέπεια εύλογη θα πρέπει να θεωρηθεί τροποποίηση των κατ’ ιδίαν διατάξεων του κεφαλαίου με σκοπό την εξυπηρέτηση της παραπάνω ευγενικής πρόθεσης του νομοθέτη ώστε  η γενετήσια ή ερωτική ή σεξουαλική ελευθερία να τύχει πράγματι και εξ’ ολοκλήρου της ποινικής προστασίας που της αναλογεί ως έκφανση της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθ. 5 Σ)

Η τελευταία ελεύθερη ανάπτυξη πάραυτα  έχει απασχολήσει το νομοθέτη σε ένα θέμα που η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορίας κατέστησε διεθνώς πολύ πιο επείγον από οτιδήποτε άλλο. Αυτό της προστασίας της ανηλικότητας από τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Πράγματι οποιαδήποτε  ελεύθερη ανάπτυξη  προσωπικότητας ειδικά στο πεδίο της ερωτικής  ζωής προϋποθέτει  ότι αυτή κατά το στάδιο της διαμόρφωσής της ( δηλαδή κατά το στάδιο  της ανηλικότητας  της ανθρώπινης ζωής  όπου ωριμάζει  βιολογικά ο ανθρώπινος  εγκέφαλος)  θα παραμείνει ανεπηρέαστη από βίαιες  επεμβάσεις  και θα λάβει  τα στοιχεία της σεξουαλικής συμπεριφοράς σταδιακά  ανάλογα με την ωρίμανση  της.  Πέρα από την άμεση βλάβη  η γενετήσια επενέργεια  σε ανήλικο,  ειδικά σε παιδί (κάτω των δεκαπέντε ετών πρβ.  την επιβαρυντική περίπτωση στην πορνογραφία ανηλίκων ,  άρθ. 348Α Π.Κ.  που καθιστά το αδίκημα κακούργημα αν χρησιμοποιηθεί ανήλικος κάτω των δεκαπέντε ετών) είναι απολύτως βέβαιο ότι θα επηρεάσει σοβαρά την ενήλικη ερωτική του ζωή.

Ένα λοιπόν από τα εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας που απασχολεί την επικαιρότητα περισσότερο τον τελευταίο καιρό είναι το σχετικά πρόσφατα  θεσπισμένο(με το νόμο 3064/2002) αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων(αρθ.348Α ΠΚ) και της προσέλκυσης παιδιών για γενετησίους λόγους(348Β ΠΚ) αφού η διαδικτυακή τεχνολογία κατέστησε ευρέως  δυνατή τη τέλεση τέτοιων εγκλημάτων είτε για λόγους άστοχης σεξουαλικής συμπεριφοράς είτε για λόγους πλουτισμού αλλά δυνατή και την ανακάλυψή τους μέσω των ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων που αφήνει .Το αδίκημα τελεί όχι μόνο όποιος παράγει, εισάγει στην ελληνική επικράτεια, διανέμει κ.λ.π αλλά και όποιος απλά κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας π.χ σε αρχείο στον υπολογιστή του. Η ποινικοποίηση αυτής της συμπεριφοράς μπορεί να αντικατοπτρίζει την ορθή παρατήρηση ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένας φανταστικός κόσμος και ότι συμβαίνει εκεί μεταφέρει στοιχεία πραγματικότητας, έφερε όμως στη θέση του κατηγορουμένου τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με την ειδεχθή κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων χρήστες που είτε αγνοούσαν την ύπαρξη τέτοιων αρχείων παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή τους  π.χ. στην περίπτωση αθρόας απόκτησης τους συνολικά μαζί μ άλλα  μη ποινικά αξιόλογα ερωτικά αρχεία είτε δεν είχαν πλήρη συνείδηση του ποινικώς κολάσιμου της συμπεριφοράς τους και της πραγματικότητας που αντικατοπτρίζει το διαδίκτυο. Η έμμεση πάντως συνδρομή των κατόχων υλικού παιδικής πορνογραφίας  στην βλάβη του ανηλίκου σε συνδυασμό  με την ηλεκτρονική δυνατότητα εντοπισμού του φυσικού αυτουργού  ( εφόσον  οι  Αρχές διεθνώς επιθυμούν  πράγματι και όχι υποκριτικά την ταυτοποίηση της προελεύσεως κάθε διαδικτυακού δημοσιεύματος  ώστε ο δημιουργός του – φυσικός αυτουργός –  να σέβεται τα στοιχειώδη της κοινωνικής συμβίωσης  όπως ένα από τα παλαιότερα , την  προστασία της ανηλικότητας  )  καθιστούν  την κακουργηματική εκδοχή  του εγκλήματος του απλώς κατόχου υλικού παιδικής πορνογραφίας  τουλάχιστον  υποκριτική.  

Πέρα του ανωτέρου αδικήματος  ο βιασμός (άρθ.336 Π.Κ.), η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθ. 337 Π.Κ.), η κατάχρηση σε ασέλγεια ενηλίκων (άρθ. 338 Π.Κ.) ή ανηλίκων (άρθ. 342 Π.Κ.),  η ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας ή μεταξύ συγγενών ή παρά φύση (άρθ. 343, 346, 347 Π.Κ. αντίστοιχα), η μαστροπεία και η εκμετάλλευση πόρνης (άρθ. 349 και 350 Π.Κ. ), η ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής(άρθ.351Α Π.Κ.) και τέλος  το αναχρονιστικό αδίκημα της πρόσκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις (άρθ.353 Π.Κ.) αποτελούν  το νομικό οπλοστάσιο του ποινικού νομοθέτη κατά της προσβολής της γενετήσιας ελευθερίας, ενώ ήδη από τους τίτλους των  διατάξεων  που χρησιμοποιούν τους όρους « ασέλγεια» ή « ακόλαστες » δικαιώνονται οι παραπάνω παρατηρήσεις μας για ανάγκη  εναρμονισμού  των κατ’ ιδίαν  διατάξεων στην εξυπηρέτηση του προστατευόμενου εννόμου αγαθού.

Τέλος  η ερωτική συμπεριφορά του ανθρώπου είναι δυνατόν να τον εμπλέξει σε σοβαρότατα αδικήματα  άλλων  κεφαλαίων του Ποινικού μας  Κώδικα (πρβ. ότι σύμφωνα με τη ψυχιατρική η ίδια η γενετήσια πράξη περιέχει κατ’ ανάγκην βία) η υπεράσπιση των οποίων  απαιτεί εκτεταμένες γνώσεις  ψυχιατρικής αλλά και ικανή δικαστική εμπειρία και γνώση της σχετικής νομολογίας(δικαστικών αποφάσεων).

Τα γραφεία μας διαθέτουν τα προσόντα αυτά  ως κατά κόρον απασχολούμενα με τις σχετικές ποινικές υποθέσεις έχοντας μόνιμους συνεργάτες συγκεκριμένους ψυχίατρους και επιστήμονες της πληροφορικής.

Χρειάζεστε νομική συμβουλή;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Για οποιαδήποτε νομική συμβουλή σε θέματα Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι έμπειροι και καταρτισμένοι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας διαρκώς!
Ελληνικα