Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Εγκλήματα Φοροδιαφυγής – Φορολογικό δίκαιο

Το Φορολογικό Δίκαιο αποτελεί ένα σύνολο κανόνων που συνθέτουν τη φορολογική εξουσία του Κράτους καθώς και οριοθετούν και προβλέπουν το πλαίσιο για την επιβολή και την είσπραξη των φόρων. Τα κρατικά έσοδα μέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων (πολιτών) καθώς και των νομικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη οικονομία την σημαντικότερη πηγή των δημοσίων εσόδων, ώστε να μπορεί το Κράτος να εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Παράλληλα, στοχεύει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και προστατεύει τους πολίτες προβλέποντας όρια για τη σύννομη άσκηση της φορολογικής εξουσίας από τα όργανα της Διοίκησης. Η συνεχής όμως αλλαγή του φορολογικού γίγνεσθαι δύναται να προκαλέσει σύγχυση στους πολίτες, οι οποίοι χρήζουν προστασίας.Τα γραφεία μας με τους εξειδικευμένους στο Φορολογικό Δίκαιο Δικηγόρους παρέχουν πάσης φύσεως νομική συμβουλή σε υποθέσεις Φορολογικού Δικαίου. Η πολυετής εμπειρία μας, μας καθιστά σύμμαχο σας σε κάθε είδους φορολογικό ζήτημα, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται. Με αποτελεσματικότητα σας παρέχουμε προστασία και ταχύτητα στην επίλυση οποιασδήποτε υποθέσεως σας που αφορά κυρίως φόρο, Φ.Π.Α. επιβολή πάσης φύσεως προστίμου ή τέλους και γενικά κάθε είδους βάρος.

Στη συνέχεια παραθέτουμε την ισχύουσα μορφή του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως αυτή ισχύει σήμερα, ήτοι τον Ιανουάριο του 2020.

Σχετικά Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Χρειάζεστε νομική συμβουλή;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Για οποιαδήποτε νομική συμβουλή σε θέματα Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι έμπειροι και καταρτισμένοι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας διαρκώς!
Ελληνικα