Τουριστική και Ξενοδοχειακή Νομοθεσία

Το γραφείο μας ειδικεύεται στην έκδοση  Αδειών Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων, στη Σύσταση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, σε Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Συμβάσεις και Ευθύνες, στο Τουριστικό Εργατικό Δίκαιο, και στις Επιδοτήσεις – Επενδυτικά Κίνητρα για τον Τουρισμό.

Χρειάζεστε νομική συμβουλή;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Για οποιαδήποτε νομική συμβουλή σε θέματα Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι έμπειροι και καταρτισμένοι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας διαρκώς!
Ελληνικα