Τροχαία Ατυχήματα – Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης απο Τροχαία

Τα γραφεία μας εξειδικεύονται στις αποζημιώσεις αλλά και στις ποινικές δίκες που έχουν αιτία τα τροχαία ατυχήματα. Σχετικά αξίζει να αναφερθούν συνοπτικά τα κατωτέρω.

Η λειτουργία του αυτοκινήτου, του βασικού μέσου μεταφοράς της σύγχρονης εποχής, ανάγκασε το νομοθέτη πολλών χωρών και της Ελλάδας ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που προκαλεί με ειδικότερες διατάξεις από αυτές του Αστικού Κώδικα.

Καθιερώθηκε ήδη από το ν. ΓΝ/ 1911 μια άλλου είδους ευθύνη, η λεγόμενη αντικειμενική ή ευθύνη από διακινδύνευση, οποία δεν περιέχει ως προϋπόθεση της πταίσμα, δηλαδή υπαιτιότητα αυτού που ζημίωσε, όπως η υποκειμενική ευθύνη του Αστικού Κώδικα. Όμως και η ιδιαίτερη αυτή ευθύνη διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν επαρκής για την προστασία των θυμάτων αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. Από την άλλη και η άνευ υπαιτιότητας ευθύνη όπως αυτή του ιδιοκτήτη ή κατόχου οχήματος λειτουργεί ανασταλτικά στην οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας. Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν στην καθιέρωση στην Ελλάδα σχετικώς πρόσφατα (με το ν. 4891/1976 όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 237/1986 ως ισχύει σήμερα) υποχρεωτικής ασφάλισης των αυτοκινήτων από τις ζημίες που προκαλούν κατά τη λειτουργία τους, την ασφάλιση της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης.

Νομολογιακά δε, καθώς μάλιστα πολλές υποθέσεις τροχαίων, σε αντίθεση με άλλες χώρες, φτάνουν στα Δικαστήριά μας η ευθύνη από τη λειτουργία του αυτοκινήτου διαπλάστηκε με μεγάλη περιπτωσιολογία. Έτσι η εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων απαιτεί ικανή σχετική νομική κατάρτιση, απαραίτητη για την επιτυχία της υπόθεσης.

Πέραν όμως του γεγονότος αυτού ο χειρισμός των υποθέσεων των τροχαίων ατυχημάτων απαιτεί και συνεργασία με εξειδικευμένους πραγματογνώμονες επί των τροχαίων ατυχημάτων αφού οι δικές τους μελέτες αρκετές φορές καταδεικνύουν τον υπαίτιο ή μη οδηγό, την ύπαρξη ή μη αιτιώδους διαδρομής από την πράξη του ή την παράλειψη του ή από την έλλειψη –πραγματικό ελάττωμα του οχήματος κλπ για το ζημιογόνο αποτέλεσμα που τελικά επήλθε.

Σε όλα τα παραπάνω τα γραφεία μας μπορούν να ανταποκριθούν με συνέπεια και να διεκπεραιώσουν την ποινική και αστική πλευρά του τροχαίου ατυχήματος σε συνεργασία με εξειδικευμένους πραγματογνώμονες-αναλυτές τροχαίων ατυχημάτων.

Χρειάζεστε νομική συμβουλή;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Για οποιαδήποτε νομική συμβουλή σε θέματα Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι έμπειροι και καταρτισμένοι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας διαρκώς!
Ελληνικα