Δίκαιο Αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων και Επιχειρήσεων

Τα δικηγορικά μας γραφεία επί σειρά ετών ασχολούνται και εξειδικεύονται στο Δίκαιο των Αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων έχοντας εκατοντάδες φορές εκδικάσει σχετικές υποθέσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια. Οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις κατά αλλοδαπών προσβάλλονται σε αυτά αλλά και αυτά ρυθμίζουν πολλές φορές την προσωπική τους κατάσταση. Όχι όμως μόνο η εγκατάσταση φυσικών προσώπων αλλά και η εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων-επιχειρήσεων αποτελούν αντικείμενο εξειδίκευσης των γραφείων μας. Σε αυτές φυσικά περιλαμβάνονται και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων. Μπορούμε γρήγορα να διεκπεραιώσουμε τη σχετική διαδικασία σύστασης αλλά και να επιβλέπουμε τη λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης.

Η παγκοσμιοποίηση  αλλά και ιδιαίτερες συνθήκες της ευρύτερης γεωγραφικής θέσης της χώρας μας οδήγησαν σε ολοένα αυξανόμενη είσοδο, νόμιμη ή ακόμα και παράνομη,  ανθρώπων και επιχειρήσεων  προς αυτήν,  έχοντας καταστήσει εξαιρετικά επίκαιρο τον ειδικό αυτό κλάδο του Δημοσίου Δικαίου μας.

Μάλιστα ,λόγω της αθρόας προσέλευσης αλλοδαπών,  ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, το δίκαιο αυτό έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα και αποτελέσει αντικείμενο  ιδιαίτερης επιστημονικής εξειδίκευσης.  Σχετική είναι και η δραστηριότητα στον τομέα αυτό του Έλληνα νομοθέτη, ο οποίος άστοχα ή εύστοχα με αλλεπάλληλα νομοθετήματα προσπάθησε να ρυθμίσει τα σχετικά προβλήματα.

Σήμερα οι σημαντικότεροι νόμοι που ισχύουν στο εν λόγω δίκαιο είναι ο  Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/2014, τευχ. Α) ”Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης  και λοιπές διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε  με το Ν..4332/ 2015 (ΦΕΚ 76/2015, τευχ. Α) αλλά και  με άλλους νόμους , μέρος του παλαιότερου  επί του θέματος Ν. 3386/2005(ΦΕΚ 212/2005, τευχ. Α), ο Ν. 3907/2011  κατά το μέρος του που ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία και τέλος  ο πρόσφατος 4636/19 για το πολιτικό άσυλο. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι νόμοι αυτοί αφορούν τους εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλοδαπούς αφού για τους τελευταίους, τους έχοντες ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ισχύει το κοινοτικό δίκαιο που κατά κανόνα τους εξισώνει- από άποψη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (απέναντι στο Κράτος και σε κάθε ιδιώτη και για κάθε νομικά ενδιαφέρουσα άποψη της ζωής), πλην του δικαιώματος ψήφου στις Εθνικές Εκλογές- με τους ημεδαπούς.

Στο παρόν πεδίο της ιστοσελίδας μας θα παρουσιάζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τη σχετική νομοθεσία των αλλοδαπών με γνώμονα την επικαιρότητα με σκοπό οι επισκέπτες μας να βρίσκουν τυχόν εξειδικευμένες απαντήσεις στα όσα ζητούν.

Σχετικά Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Εγγραφή – Διαγραφή αλλοδαπού από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) και από το σύστημα πληροφοριών Σέγκεν ( SIS ή ΣΠΣ)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ο ενιαίος χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και αγαθών, η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων και η αντικατάσταση τους με ενιαία εξωτερικά σύνορα επιχειρήθηκε στη μεταπολεμική […]

Η Δυνατότητα νομιμοποίησης αλλοδαπών στην Ελλάδα λόγω της επταετούς παράνομης διαμονής τους

Στις δύο τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα μέχρι και σήμερα, (α)για λόγους αξιοπρεπούς επιβίωσης μετά την κατάρρευση του ανατολικού «μπλοκ», (β) για ήδη προγενέστερα υπάρχοντες λόγους […]

Χρειάζεστε νομική συμβουλή;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Για οποιαδήποτε νομική συμβουλή σε θέματα Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι έμπειροι και καταρτισμένοι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας διαρκώς!
Ελληνικα