Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Εγκλήματα Φοροδιαφυγής – Φορολογικό δίκαιο

Το Φορολογικό Δίκαιο αποτελεί ένα σύνολο κανόνων που συνθέτουν τη φορολογική εξουσία του Κράτους καθώς και οριοθετούν και προβλέπουν το πλαίσιο για την επιβολή και την είσπραξη των φόρων. Τα κρατικά έσοδα μέσω των υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων (πολιτών) καθώς και των νομικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη οικονομία την σημαντικότερη πηγή των δημοσίων εσόδων, ώστε να μπορεί το Κράτος να εξυπηρετεί τους σκοπούς του. Παράλληλα, στοχεύει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και προστατεύει τους πολίτες προβλέποντας όρια για τη σύννομη άσκηση της φορολογικής εξουσίας από τα όργανα της Διοίκησης. Η συνεχής όμως αλλαγή του φορολογικού γίγνεσθαι δύναται να προκαλέσει σύγχυση στους πολίτες, οι οποίοι χρήζουν προστασίας.

Εξάλλου, το οικονομικό ποινικό δίκαιο  δεν περιλαμβάνει μόνο τα εγκλήματα φοροδιαφυγής αλλά σωρεία ποινικών διατάξεων που  προστατεύουν  την ελεύθερη οικονομική ανάπτυξη και την ιδιωτική ή δημόσια περιουσία.

Τα γραφεία μας με τους εξειδικευμένους στο Οικονομικό Ποινικό και Φορολογικό Δίκαιο Δικηγόρους παρέχουν  νομική συμβουλή  και προστασία σε  αυτά τα θέματα. Η πολυετής εμπειρία  μας καθιστά σύμμαχο σας σε κάθε είδους φορολογικό ζήτημα, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται. Με αποτελεσματικότητα σας παρέχουμε προστασία και ταχύτητα στην επίλυση οποιασδήποτε υποθέσεως σας που αφορά κυρίως φόρο, Φ.Π.Α. επιβολή πάσης φύσεως προστίμου ή τέλους και γενικά κάθε είδους  οικονομικού βάρους ή δίωξης.

Στη συνέχεια  θα παραθέσουμε σχετικά άρθρα μας αλλά  και την ισχύουσα μορφή κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχική σελίδα του παρόντος ιστότοπου σχετικής νομοθετικής ύλης.

Σχετικά Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Ν. 2961-2001 Kώδικας διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία

Παραθέτουμε τον Κώδικα αυτόν στην ισχύουσα μορφή του κατά τον χρόνο που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος ιστότοπου. Παραπέμπουμε σε συγκεκριμένες διατάξεις του  από το […]

Η φορολογία των ακινήτων στην Ελλάδα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Θα σας παρουσιάσουμε σε σειρά τριών άρθρων τους φόρους που συνοδεύουν τα ακίνητα ή  αλλιώς την ακίνητη περιούσια στην Ελλάδα.  Τα άρθρα μας αυτά θα […]

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013). ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος: α) […]

Χρειάζεστε νομική συμβουλή;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Για οποιαδήποτε νομική συμβουλή σε θέματα Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι έμπειροι και καταρτισμένοι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας διαρκώς!
Ελληνικα