Στρατολογικά – Στρατολογική και Στρατιωτική Νομοθεσία – Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

Να επισημάνουμε ότι τα γραφεία μας ασχολούνται επί σειρά ετών με ζητήματα Δημοσίου Δικαίου, ιδίως όμως με υποθέσεις Στρατολογικού-Στρατιωτικού Δικαίου. Ομοίως με υποθέσεις Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου και με εκπροσώπηση εντολέων στα Στρατοδικεία για πάσης φύσεως αδίκημα.Κατά συνέπεια , τα γραφεία μας, απόλυτα εξειδικευμένα, μπορούν με επιτυχία να σας βοηθήσουν είτε είστε μόνιμος στρατιωτικός και αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υπηρεσίας σας (δηλαδή τη μετάθεση, την υπηρεσιακή σας εξέλιξη, την ποινική ή πειθαρχική δίωξη κ.α.) είτε υπάγεστε στην κατηγορία των εθελοντών (εδώ ιδίως για την κρίση περί της παραμονής σας ή όχι στο στράτευμα) είτε πρόκειται να υπηρετήσετε ή υπηρετείτε τη θητεία σας και αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υποχρέωσή σας αυτή (αναβολή στράτευσης, απαλλαγή, πρόστιμο ανυποταξίας κ.α.).

Περιέχουσα ειδικούς κανόνες δικαίου, υπαγόμενη βεβαίως στις γενικές αρχές του Δημοσίου Δικαίου, η ελληνική στρατολογική-στρατιωτική νομοθεσία ρυθμίζει την υποχρέωση υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις. Και αυτή μπορεί να είναι μόνιμη με έμμισθη σχέση ή κληρωτή δηλαδή αυτή που αφορά κάθε Έλληνα και πηγάζει από το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγματος: “Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων “.Η στρατολογική νομοθεσία προβλέπει φυσικά  και τις διοικητικές κυρώσεις (σχετικά πρόσφατη είναι το πρόστιμο των 6000 ευρώ σε περίπτωση ανυποταξίας) για τη μη συμμόρφωση στην υποχρέωση αυτή. Το Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, εξάλλου,  περιέχει τις ποινικές κυρώσεις για την παραβίαση της υποχρέωσης αυτής μαζί με τα λοιπά στρατιωτικά αδικήματα.

Το αντικείμενο της νομοθεσίας του εξειδικευμένου στα στρατολογικά-στρατιωτικά Δικηγόρου είναι ο στρατός και η στράτευση. Πρόκειται για έναν τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, στον οποίο ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες, ιδιαίτερα «τυπικά» στις αιτήσεις, αναφορές των διοικουμένων που εδώ ειδικά τις περισσότερες φορές είναι στρατιωτικοί. Και αυτοί κατά την κλασική διάκριση που περιέχει έως σήμερα ο γενικός κανονισμός υπηρεσίας στο στρατό διακρίνονται σε μόνιμους, εθελοντές και στρατευμένους. Οι ιδιαίτεροι αυτοί κανόνες εξάλλου του τρόπου αναφοράς στις αρχές υπαγορεύονται, φρονούμε, από την πειθαρχία που ως ιδιότητα του στρατιωτικού είναι απολύτως απαραίτητη για την επιτυχία της εν λόγω δημόσιας υπηρεσίας.

Βέβαια, τα στρατολογικά αφορούν κάθε Έλληνα πολίτη και μάλιστα όπου στην υδρόγειο και εάν βρίσκεται, αφού σε αντίθεση με άλλες χώρες, η στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική(ήδη από την 27/11/1878 με τον νόμο ΨΙΣΤ καθολικά σε αντίθεση με πριν που ήταν μερικώς και οι υπόχρεοι σε στράτευση επιλέγονταν με κλήρο εξ’ ου και ο όρος κληρωτός). Μάλιστα η υποχρέωση αυτή είναι συνταγματικής περιωπής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υποχρέωση υπηρεσίας στο στρατό κάθε Έλληνα προβλέπεται στα πρώτα άρθρα του Συντάγματος, στο αρ. 4 παρ. 6 και στο κεφάλαιο που ορίζονται τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Έτσι, η στρατολογική νομοθεσία, πέραν της υποχρέωσης στράτευσης,  περιέχει σειρά ενεργειών του στρατεύσιμου- υποχρεώσεών του,  είτε ενημέρωσης των στρατολογικών Αρχών για τα κάθε λογής κωλύματα του προς στράτευση, είτε εξετάσεών του από τις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλαγών, είτε εμφανίσεώς του στα κατά τόπον Φρουραρχεία αλλά και άλλες.

Η βασικότερη ύλη που αφορά το στρατό και τη στράτευση ρυθμίζεται σε τέσσερα νομοθετήματα:1. «Το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα» (Ν. 2287/95 ως ισχύει), «Το Γενικό Κανονισμό Υπηρεσίας στο Στρατό» (π.δ. 130/1984 ως ισχύει), το στρατολογικό νόμο «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ν. 3421/2005 ως ισχύει) και τον νόμο 3883/2010:»Ένοπλες Δυνάμεις: Υπηρεσιακή Εξέλιξη-ιεραρχία, στρατολογία, Στρατιωτικές Σχολές κλπ».

Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας είναι το βασικότερο νομοθέτημα του Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου, ενός δικαίου που ως ποινικό εφαρμόζονται σε αυτό όλες οι αρχές του γενικού μέρους του ποινικού μας δικαίου με εξαίρεση βέβαια το συναίσθημα του φόβου που για τα στρατιωτικά εγκλήματα δεν επηρεάζει τον καταλογισμό, δηλαδή την εσωτερική διάθεση του δράστη, απαραίτητη για την επιβολή της ποινής, να θέλει ή να αποδέχεται ή έστω να προβλέπει την παράνομη πράξη ή παράλειψη που του καταλογίζεται (αρ. 4 ΣΠΚ), πλην όμως η ειδική του ύλη είναι το στρατιωτικό έγκλημα. Σε αυτόν, εξάλλου, περιέχονται και δικονομικές διατάξεις που προβλέπουν την απονομή δικαιοσύνης ενώπιον των Στρατοδικείων , Αεροδικείων και Ναυτοδικείων( στην ελληνική επικράτεια λειτουργούν έξη Στρατοδικεία, τρία Αεροδικεία και τρία Ναυτοδικεία και ένα Αναθεωρητικό Δικαστήριο αρ. 168 ΣΠΚ και σχετικά προεδρικά διατάγματα).

Με τον παραπάνω αναφερόμενο Στρατολογικό μας Νόμο (Ν. 3421/2005) ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της υποχρέωσης κάθε Έλληνα πολίτη με ηλικία από 18 έως 45 ετών προς στράτευση (να σημειωθεί ότι για τη στρατολογική υποχρέωση ως ημερομηνία γέννησης ορίζεται κατά το αρ. 3 του ν. 3421/2005 όχι η πραγματική αλλά η 1η Ιανουαρίου του έτους που η γέννηση του καθενός εγγράφεται στα μητρώα αρρένων), προβλέπονται οι περιπτώσεις χρονικής μείωσής της (μειωμένη στρατεύσιμη-στρατιωτική υποχρέωση), οι περιπτώσεις απαλλαγής από αυτήν και οι περιπτώσεις αναβολής της υποχρέωσης αυτής. Ρυθμίζεται επίσης και η άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και καθορίζεται η έννοια της ανυποταξίας και της λιποταξίας, το πότε δηλαδή παραβιάζεται η υποχρέωση προς στράτευση, ενώ προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση του στρατεύσιμου.

Πέραν των νόμων που εδώ αναφέρθηκαν ή σχολιάστηκαν η στρατολογική-στρατιωτική μας νομοθεσία αποτελείται από πλήθος άλλων νόμων, υπουργικών αποφάσεων και ερμηνεύεται από σωρεία δικαστικών αποφάσεων των ποινικών ή διοικητικών Δικαστηρίων μας.

Σχετικά Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Η ανυποταξία. Ένα διπλό αδίκημα

Διάγραμμα Περιεχομένου: 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ 2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ 3. ΜΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ 4. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑΣ […]

Η αναβολή κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες

1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Σε προηγούμενο άρθρο μας,  αναβολή και απαλλαγή από την υπηρεσία στον στρατό,  παρουσιάσαμε όλους τους λόγους αναβολής και απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης όπως προβλέπονται […]

Η αναβολή και απαλλαγή από τη στράτευση για λόγους υγείας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Σε προηγούμενο άρθρο μας,  αναβολή και απαλλαγή από τη στράτευση,  παρουσιάσαμε όλους τους λόγους αναβολής και απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης όπως προβλέπονται στην ισχύουσα […]

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και η στρατολογική τους αντιμετώπιση

Α.Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ Η δυνατότητα που έχουν οι Έλληνες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ως έχοντες ,πλέον της  ελληνικής […]

Η αναβολή και απαλλαγή από την υπηρεσία στον στρατό

1 Σε  άλλα άρθρα του διαδικτυακού μας τόπου παρουσιάσαμε τη στρατιωτική υποχρέωση όλων των Ελλήνων ως δημόσια υποχρέωση πηγάζουσα από το ίδιο το Σύνταγμα (εξής :Σ), […]

Σύντομη παρουσίαση της οργάνωσης και διοίκησης του ελληνικού στρατού και των βασικών αρχών υπηρεσίας σ’ αυτόν

1 Το θέμα αυτό είναι πάντοτε επίκαιρο καθώς  άμεσα  και διαρκώς αφορά κυρίως όσους μόνιμα υπηρετούν στο Στράτευμα αλλά και όσους  έχουν πιο σύντομη σχέση μ αυτό, κατά τη […]

Το χρηματικό πρόστιμο των 6000 Ευρώ για τους ανυπότακτους

1 Κατόπιν της παραπάνω εισαγωγής στο σχετικό με τα στρατολογικά-στρατιωτικά αντικείμενο εξειδίκευσης μας θα παρουσιάσουμε μερικά ζητήματα του που χαίρουν επικαιρότητας ή τουλάχιστον απασχολούν μεγάλο αριθμό […]

Χρειάζεστε νομική συμβουλή;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Για οποιαδήποτε νομική συμβουλή σε θέματα Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι έμπειροι και καταρτισμένοι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας διαρκώς!
Ελληνικα