Η αναβολή και απαλλαγή από την υπηρεσία στον στρατό

Ελληνικα