Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (υπό τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα)

Ελληνικα