Η αναβολή και απαλλαγή από τη στράτευση για λόγους υγείας

Ελληνικα