Ηλεκτρονικό Έγκλημα – Σεξουαλικό Έγκλημα

17 Οκτωβρίου 2021

Το ποινικό δίκαιο και ο ποινικολόγος δικηγόρος

ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Στο υπομενού μας εξειδίκευση δίνουμε μια συνοπτική εικόνα των διακρίσεων του ισχύοντος δικαίου μας,  σημειώνοντας ότι οι κλάδοι του […]
27 Ιανουαρίου 2021

Τα σεξουαλικά εγκλήματα. Μια παρουσίαση

27 Ιανουαρίου 2021

Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (υπό τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα)

Ελληνικα