Ναρκωτικά

17 Οκτωβρίου 2021

Το ποινικό δίκαιο και ο ποινικολόγος δικηγόρος

ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Στο υπομενού μας εξειδίκευση δίνουμε μια συνοπτική εικόνα των διακρίσεων του ισχύοντος δικαίου μας,  σημειώνοντας ότι οι κλάδοι του […]
30 Απριλίου 2020

Ο ισχύων νόμος για τα ναρκωτικά

30 Απριλίου 2020

Ναρκωτικά & Νόμος. Σχολιασμός & Διευκρινίσεις κατανόησης της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ναρκωτικά

Ελληνικα