Στρατολογικά – Στρατολογική και Στρατιωτική Νομοθεσία – Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

11 Μαΐου 2020

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και η στρατολογική τους αντιμετώπιση

9 Απριλίου 2020

Η αναβολή και απαλλαγή από την υπηρεσία στον στρατό

9 Απριλίου 2020

Σύντομη παρουσίαση της οργάνωσης και διοίκησης του ελληνικού στρατού και των βασικών αρχών υπηρεσίας σ’ αυτόν

9 Απριλίου 2020

Το χρηματικό πρόστιμο των 6000 Ευρώ για τους ανυπότακτους

Ελληνικα